Aikido Nedir? Aikido Tarihi

aikido-nedir-aikido-tarihi_1.jpg

Aikido Nedir?

 

Aikido, 1920 senesinde, Morihei Ueshiba sayesinde yaratılan, Japon Savaş Sanatı'dır. Aikido, Ai: uyum, Ki: enerji, Do: yol olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Aikido dünyasının Büyük Usta lakabı ile tanıdığı , Morihei Ueshiba’nın bularak geliştirdiği spor, Japon Hükümeti açısından 1940 senesinde resmi şekilde tanınmıştır. 

Aikikai Vakfı, The Aikikai Foundation aikido sporunun dünyaya tanıtılması, standartlarını koruması, yayılması hedefiyle kurulmuştur. Şu an  Moriteru Ueshiba Dosh önderliği ile, milliyet, ırk, cinsiyet, din gibi farkların bulunmadığı ortamları sağlayan aikido bugün, dünya çapında elliyi aşan ülkede milyonlarca insan tarafından çalışılmaktadır. Aikido nedir, eğitimi nasıl alınır, faydaları nedir gibi pek çok konuya değinmek faydalı olacaktır. 

Aikido Hakkında

Aikido merkezinde bulunan 'ki' kavramının, başka bir deyişle 'yaşam gücü' kavramı şeklinde açıklandığı söylenebilir. Aikido çalışmalarının, her kişinin içerisine akan evrensel ki'nin sağlanmasına ilişkindir. Aikido, Türkçeye çevrildiği zaman ''Ahenkli Ruhun Yolu'' şeklinde tanımlanabilir. Başka budo sanatlarında olduğu üzere; bedeni, tekniği ve zihnin birleşmesini hedefler. Bireyin Aikido'yu kalbinde taşımasının yolu, Ai- ki'nin kökeninde yatmaktadır. Bu ise aikido kurucusu olan ''Ueshiba Morihei’'e göre ''sevgi'' şeklindedir. Aikido nedir sorusunun cevabı bu şekilde kısaca verilebilir. 


Budo Hakkında 

Budo, kelime manası şeklinde ''savaş yolu'' demektir. Aikido bir budo sanatı olmasından ötürü, teknikleri, Japonya'nın feodal günlerinde bulunan savaşçıların geliştirmiş olduğu savaş tekniklerinden yararlanarak ortaya çıkmıştır. Bir başka yandan, Morihei’nin felsefesinde, kullanılan tekniklerle yerin ruhunu ve göğün bir araya gelmesi, bu sayede zihnin ve bedenin, her şey adına şartsız şekilde var olan sevgiyle eğitmenin ''yol''unu yaratması hedeflenmektedir.

Ai- ki de bulunan sevgi, aydınlanma ve arınmaya giden yol şeklinde bireyin samimiyetsizliğini ve egosunu dindirmek adına çabalar. Aikido çalışmalarında yer alan teknikler disiplin gerektirmektedir. ''Evrenin yasaları'' aracılığıyla zihni ve bedeni bir araya getirmek için çalışan devamlı yolculukta bir vasıta rolündedir. Asıl hedef tekniklerin muhteşemliği değildir; uygulayan kişinin insanlığının ve karakterinin evrenin yasalarına uyumlu olarak gelişmesidir. Aikido nedir konusuna ait olan budo bu şekilde açıklanabilir.

Aikido’nun Kurulması

1942 senesinde Morihei’nin sanatının ismini aikido şeklinde değiştirmesi kesindir. O güne dek; Ueshiba-jujutsu, Aiki-bujutsu ve  Aiki-jujutsu, Aiki-budo gibi pek çok isim kullanılmıştır. Bu farklılık, o zamanlarda Japonya'da bulunan savaş sanatlarını şemsiye altında toplayan Dai-Nippon Butokukai isimli organizasyon ile ortaklık kurdukları zamanlara denk gelmektedir. Aynı sene  Morihei’nin oğlu olan, Ueshiba Kisshomaru, organizasyondaki baş dojo olan Kobukai Hombu Dojo’nun başına getirildiği söylenebilir. Tüm idari işlerin Kisshomaru’ya devredilmesinden ötürü, Morihei Aikido’yu yayabilmek adına daha çok olanak sağlamıştır. 1947 senesinde tekrardan teşkilatlandırılmış olan Kobukai ismi Aikikai şeklinde değiştirilmiştir. Aikido nedir konusuna, Aikido'nun kuruluşu da eklenecek konulardandır. Aikido nedir sorusundan önce kuruluşunun belirtilmesi önemlidir. Aikido nedir konusuna eklenecek en önemli konulardan bir başkası da Aikido'nun eğitimidir. 

Aikido'nun Eğitimi

Aikido eğitimi, aikido nedir konusunda belirtilmesi gereken en önemlisidir. Eğitim, ana tekniklerin farklı kuvvette ve cüssede birçok değişik eş ile tekrar edilmesini içermektedir. Aikido'yu öğrenen birey, saldırganlık duygusunu yumuşak hale getirir. Çalışacağı eşine karşı koymak yerine, beraber çalışmak ve onun teknikleri ve enerji akışı ile doğal şekilde uygun tepki vermek amacını taşımaktadır. Bu ilkeleri öğrenen bireyin aynı şekilde kişiliğinde de ortaya çıktığı söylenebilir.

Ana teknikleri hassaslık ile çalışmak; öğrenciye saygılı davranmayı, her şeyin önemini bilmeyi, dürüst ve içten karakterli insan olmayı öğreten araç şeklinde tanımlanabilir. Mühim olan başka kişileri değil kendini düzeltmektir. Ai- ki bu şekildedir. Bu, Ai- ki'nin işlevi ve her kişinin sorumluluğudur. Öğrenciler, başkalarını yenmeye veya onlara zarar vermek şeklinde hiçbir niyet taşımadan ciddiyet ile birbiriyle karşılaşmaktadırlar. Bu ilkeleri Aikido ile somutlaştırmak adına birey etkin bir biçimde çalışmalıdır. Aikido, öğrencilere üç kural ile uygun çalışılması öğretilmektedir.

Aikido'nun 3 Kuralı

Süreklilik: Antrenmanlara devamlı devam etmeden kesinlikle Aikido'ya hakim olunmaz. Tekniklerde profesyonelleşmek adına yeterince uzun çalışıldığı zaman Aikido'nun derinliği ve hazzı daha belli hale gelecek, hatta devam etmek adına daha önemli bir dürtü sağlayacaktır. 

Uyum: Eğitmenin önerilerine saygı ile uyulmalıdır ve onun teknikleri açık zihinle gözlemlenmelidir.
Merak: Teknikler öğrenciye öğretildiği şekilde uygulandığına inanılsa dahi başlangıçta güçlükler ile karşılaşılması çok doğaldır. Tekniğin, eğitmen olan kişiden sebep ya da nasıl değişik olduğu anlamaya çalışılmalıdır. Uysal, fakat aynı şekilde araştırmacı ve meraklı olmak öğrenmenin hızlı yoludur. Aikido nedir konusunda aikido'nun kurallarına değinme

Aikido'nun Yararları

Aikido'nun yararları, aikido nedir konusunda değinilmesi gereken bir konudur. Aikido nedir konusunda değinilecek önemli konular arasında olan faydalar, aşağıdaki gibi olacaktır; 

- Esnek ve estetik bir vücut formunu sağlar.
- Düşüşler ve teknikler uzun kazları çalıştırmaya yöneliktir.
- Fotoğraf hafızasını güçlendirir. 
- Zihinsel ve bedensel zamanlama yeteneğini geliştirmektedir.
- Vücudun belli bir bölgesini ön plana çıkararak, geri kalan kısmını ihmal etmez.
- Zihnin, bedenin vermiş olduğu hareket emirlerine karşılık vermesini sağlayarak geliştirir. 
- Aikido'da bedenin bütün kasları ve eklemleri mühimdir, her antrenmanda hepsini çalıştırmak hedefli hareketler yapılır. 

Günlük Yaşamda Aikido

- Aikido yaparken uygulanan teknikler rakiplerin etkisiz hale getirilmesi değil, hayattaki problemlerin ve kişileri etkisi altına almaya çalışan güçlerin uyum içerisinde nasıl kontrol altına alınacağı öğretilir. 
- Aikido savaş sanatı olmasının yanı sıra, kişiye hayatı tanıtan, hayata karşı saygılı davranmayı öğreten bir yol şeklinde tanımlanabilir. 
- Aikido güçlü psikoloji adına yararlı etkiler sağlar. Yaşamda karşılaşılan güçlüklerle nasıl başa çıkılacağını öğretir.
- Aikido, kişiden daha kuvvetli olanlar karşısında yenilmek veya onların kontrolü altına girmek zorunda olunmadığını açık bir şekilde gösterir. 
- Aikido egoyu değil, kişinin kendine olan cesaretinin ve güvenin ön plana çıkmasını sağlar.

Görseller